─ Дюшеме ─

  • Първо качество
  • 8-15% влажност
  • от 1,8 до 3,5 см дебелина
  • Ширина до 12 см
  • Материал бял бор и смърч

Други материали