─ Kалибровани дъски ─

  • Първо качество
  • 8-15% влажност
  • Дебелина по договраяне
  • Ширина по договаряне
  • Материал бял бор и смърч

Други материали