─ Обла обшивка ─

  • Първо качество
  • 8-15% влажност
  • 5,5 см дебелина
  • 15 см ширина
  • Материал бял бор и смърч

Други материали