Дървен материал

Може да поръчате и закупите същия първокачествен дървен материал, който използваме при строежа на нашите проекти.

За доставката на дървесината работим със сертифицирани контрагенти, които сме подбрали внимателно и на които имаме пълно доверие за качеството на суровината - бял бор и смърч. 

Дървеният материал минава няколко етапа на обработка в цеха ни, включително първоначално сушене при естествени условия и в сушилня, до достигане на равновесна влажност. 

Предлаганият сух дървесен материал е първо качество и със сертификат по БДС.