─ Ламперия ─

  • Първо качество
  • 8-15% влажност
  • Дебелина 1,8 до 2,5 см
  • Ширина до 13 см
  • Материал бял бор и смърч

Други материали